Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone

w KPP w Grodzisku Wlkp.

 

- Rejestr Śledztw i Dochodzeń

- Rejestr osób tymczasowo aresztowanych

- Wnioski do prokuratora o wystąpienie do sadu o zastosowanie tymczasowego aresztowania

- Rejestr zabezpieczenia mienia na poczet kar i roszczeń

- Rejestr spraw o wykroczenie

- Dzienniki korespondencyjne

- Książka osób zatrzymanych

- Rejestr zatrzymanych praw jazdy

- Teczka nakazów doprowadzeń

- Rejestr postanowień o wydaniu opinii

- Rejestr badań urządzeniem kontrolno-pomiarowym do badań zawartości alkocholu w wydychanym powietrzu

- Książka dozorów

- Rejestr osób zatrzymanych

- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

- Rejestr zatrzymanych praw jazdy

- Rejestr skierowań na badania lekarskie

- Rejestr skierowań wniosków na badania lekarskie

- Rejestr skierowań wniosków do sadu grodzkiego

                - Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców

                - Wnioski i raporty zwrotów kosztów dojazdu do miejsc pełnienia służby

                - Rejestr ściganych w postępowaniu mandatowym

                - Rozliczenia bloczków mandatowych

                - Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy

                - Akta osobowe rezerwy kadrowej

                - Zbiorowa lista imienna pracowników i funkcjonariuszy

                - Zawiadomienia o reklamowaniu

- Wykaz kandydatów do nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego KPP w Grodzisku Wlkp.

- Akta osobowe policjantów, pracowników cywilnych i pracowników bezmnożnikowych

- Karty przebiegu służby i pracy

- Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Głównego, Wojewódzkiego i Powiatowego

- Rejestr policjantów w służbie kandydackiej

- Ewidencja aneksów i umów pracowników cywilnych

- Ewidencja książeczek zdrowia

- Ewidencja legitymacji służbowych

- Dziennik doskonalenia zawodowego policjanta

- Książka Etatowa

- Rejestr Rozkazów Nagrodowych

- Rejestr skarg i wniosków

- Arkusze wykształcenia strzeleckiego

- Karty sprawności fizycznej

- Rekrutacja uczestników, oferty szkół

- Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

- Rejestr postępowań sprawdzających

- Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

- Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

- Teczki osobowe postępowań sprawdzających

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.06.2009
Data modyfikacji 18.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Koza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Koza KPP Grodzisk Wielkopolski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Koza
do góry